Škola poskytuje vzdelanie deťom a žiakom so sluchovým postihnutím, žiakom s vývinovými poruchami učenia a deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou. Vzdelávacie štandardy vychádzajú zo štátneho vzdelávacieho programu ako na bežných školách. Špecifikami školy sú zameranie na orálnu metódu, posilnenie logopedickej starostlivosti, prvky Montessori pedagogiky, podporný terapeutický program a partnerský prístup.


Den Jablka


DOBROVOĽNÍCKA AKCIA

V piatok 14.10.2016 sa konala dobrovoľnícka akcia. Pracovníci firmy Mondelez International sa rozhodli nám pomôcť. To nám urobilo veľkú radosť, lebo náš nekonečný plot mal stále ešte smutné úseky... čítaj viac


DOPRAVNÁ SÚŤAŽ

DOPRAVNÁ SÚŤAŽ

V stredu 5.10.2016 osem žiakov a dve učiteľky z našej školy nastúpili do vlaku smer Valašské Meziříčí. Práve v tomto českom meste je škola pre sluchovo postihnutých žiakov, v ktorej každý rok pripravujú dopravnú súťaž pre českých sluchovo postihnutých ... čítaj viac


BRIGÁDA MATERSKEJ ŠKÔLKY

BRIGÁDA MATERSKEJ ŠKÔLKY

V jednu jesennú sobotu sa podarilo škôlke zorganizovať veľmi milú a veľmi potrebnú akciu. Brigádu rodičov, detí a škôlkárskych tiet učiteliek. Šikovné ruky brigádnikov si zobrali do parády detské ihrisko a nové priestory rodinného centra. Slovami sa nedá vyjadriť vďaka, ktorá Vám všetkým za túto ochotu a dobrú vôľu patrí. Ale urobíme aspoň pokus: ZO SRDCA ĎAKUJEME!
Foto na FB tu:


Ponuka poistenia proti krádeži pre žiakov na školský rok 2016/17

Nutné vytlačiť, podpísať a priniesť do školy tento dokument ....


Medzinárodný týždeň nepočujúcich

28. septembra 2016 sa konala ďalšia akcia v rámci osláv Medzinárodného týždňa nepočujúcich. Priatelia nepočujúcich, ujo Marek a ujo Pavel, nám predviedli psí parkúr...

čítaj viac ....


HVEZDÁREŇ HURBANOVO

HVEZDÁREŇ HURBANOVO

čítaj viac ....


NÁVŠTEVA U PREZIDENTA SR 1

NÁVŠTEVA U PREZIDENTA SR

a čítaj viac ....


UPOZORNENIE

Upozorňujeme rodičov a žiakov školy, že v piatok 16.9.2016 bude v okolí školy obmedzená doprava z dôvodu konania Európskeho zasadnutia. Školský autobus pôjde zmenenou trasou a čas cesty na hlavnú stanicu sa nedá predpokladať. Dopravná situácia bude veľmi komplikovaná, ul. Palisády bude v niektorých časových intervaloch celkom uzatvorená, preto prosíme počítať so zdržaním.


DEŇ NEPOČUJÚCICH DETÍ

27.6. v nedeľu bolo na našej škole nezvyčajne rušno. Okrem Matúška Maďara a iných internátnych deciek sa tu totiž stretlo ďalších 80 detí i s rodinami. Tí však neprišli do školy, ale na 1. Deň nepočujúcich detí.

Pokračovať . . .

Čanok na nepocujucedieta.sk . . .

DEŇ NEPOČUJÚCICH DETÍ 1 DEŇ NEPOČUJÚCICH DETÍ 2 DEŇ NEPOČUJÚCICH DETÍ 3 DEŇ NEPOČUJÚCICH DETÍ 4


ŠKOLSKÝ VÝLET

21. júla sa žiaci II. stupňa vydali na výlet do jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Bolo to zaujímavejšie, ako sme čakali. Interaktívne vzdelávanie, aj hry, aj nové informácie.

Pokračovať . . .

Otvoriť fotogalériu


AKCIA NAŠE MESTO

Ak tento rok sme sa zapojili do akcie nadácie Pontis Naše mesto. Dobrovoľníci z rôznych firiem prišli, aby pomohli tým, ktorí to potrebujú a tak, ako to potrebujú. Maľoval sa plot, ktorý bude dennodenne robiť svojimi živými farbami radosť všetkým žiakom, rodičom, zamestnancom i okoloidúcim.

AKCIA NAŠE MESTO 1 AKCIA NAŠE MESTO 2 AKCIA NAŠE MESTO 3 AKCIA NAŠE MESTO 4

ĎAKUJEME ÚPRIMNE.


KONCERT MUSICA MEDICA

Dňa 8. júna 2016 sme na škole mali možnosť zažiť hudbu. Počuť hudbu, vidieť hudbu, dotknúť sa hudby a cítiť hudbu. Nezabudnuteľný a jedinečný zážitok. Zvláštne hudobné nástroje, aké inde nevidíte. Hudobníci, akých často nestretnete. ĎAKUJEME ZO SRDCA.

KONCERT MUSICA MEDICA 1 KONCERT MUSICA MEDICA 2 KONCERT MUSICA MEDICA 3 KONCERT MUSICA MEDICA 4


ŠKÔLKÁRI NA LODI

ŠKOLA V PRÍRODE 1

15.6. sa deti z materskej školy povozili na lodi a zároveň zažili skvelú narodeninovú párty.

Čítaj viac ....


ŠKOLA V PRÍRODE

ŠKÔLKÁRI NA LODI 1

Žiaci 3. a 4. ročníka sa zúčastnili školy v prírode v Moravskom Svätom Jáne. Okrem učenia si užili veľa športu, hier, výletov, prechádzok a tiež terapiu s psíkmi. Ako bolo? Nemohlo byť inak ako výborne. Jednohlasne to odsúhlasili deti aj učitelia J Však pozrite: galéria


CŠH 2016

Celkové poradie ...

Atletika 2016 - poradie ...

Celkové poradie škôl v atletike ...

Basketbal ...

Futsal ...

Stolný tenis ...


Štúrovček

Dňa 19.5. 2016 sa v našej škole uskutočnil 21. ročník celoslovenskej súťaže v prednese poézie a prózy Štúrovček. Súťaže sa zúčastnilo 22 žiakov 5.- 9. ročníka zo 4 slovenských škôl: ZŠ Drotárska, ZŠ Hrdličkova, ZŠ Kremnica a ZŠ Lučenec.

Pokračovať ...


OCENENIE KU DŇU UČITEĽOV

Pokračovať . . . (PDF súbor)


OZNAMY

DPBA

Oznámenie Dopravného podniku Bratislava, a.s. k zmene cestovného na autobusoch, trolejbusoch a električkách MHD Bratislava

Podrobné informácie nájdete tu . . .


POPLATKY

Vážení rodičia,
v zmysle zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) je stanovená výška poplatku za internát, ŠKD a MŠ podľa aktuálneho životného minima na nezaopatrené dieťa nasledovne:

  • poplatok za internát do výšky 45 % teda do 40,69 €
  • poplatok za ŠKD do výšky 7,5 % teda do 6,78 €
  • poplatok za MŠ do výšky 15 % teda do 13,56 €

Riaditeľstvom školy boli poplatky na školský rok 2015/2016 stanovené takto:

  • Internát 10,00 €
  • ŠKD 5,00 €
  • Materská škola 8,00 €

Pri druhom súrodencovi sa poplatky krátia o polovicu, pri treťom sa poplatok neplatí.
Rodičom v hmotnej núdzi a na úrovni životného minima sa poplatky odpúšťajú.

V MŠ neplatia deti v predškolskej triede.

Poplatky za stravu:

Dochádzajúci
Materská škola 1,34 € denne
Žiaci do 11 rokov 1,66 € denne
Žiaci nad 11 rokov 1,72 € denne
Žiaci 15 až 18 rokov 1,83 € denne

Internátne deti a žiaci
Materská škola 2,30 € denne
Žiaci do 11 rokov 2,73 € denne
Žiaci nad 11 rokov 2,87 € denne
Žiaci 15 až 18 rokov 3,01 € denne


[publikované 12.02.2015]

Vážení rodičia,

Cestovné lístky za vlak už nebudeme preplácať. Budeme preplácať iba cestovný lístok na autobus – z miesta bydliska po vlakové spojenie, alebo do obce, kde vlakové spojenie nie je.

Cestovný lístok za autobus pre vaše dieťa (ZŤP, alebo žiacky) prosím predložiť do konca marca, inak vám peniaze nedáme.

Prosím o pravdivé údaje, cena lístka a možnosť vlakového spojenia bude preverovaná.


ŠvP je k nahliadnutiu na riaditeľstve školy.

 


 

facebook

Youtube

2%

Hand and Vioce

 
 

0patrenia školy k prevencii užívania omamných a psychotropných látok