Topka-2017-2
Topka-2017-1
Topka-7
Topka-5
Topka-6
Topka-1
Topka-2
Topka-3
Topka-4
Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava

Rodinné centrum pri MŠ drotárska

Rodinné centrum pri MŠ drotárska

Rodinné centrum pri MŠ Drotárska je otvorené pre deti do 3 rokov a ich rodičov.
Deti v ňom majú priestor spoznať pedagogickú starostlivosť, prostredie predškolského vzdelávania a samozrejme – nové hračky a nových kamarátov :)
Rodičia v ňom nájdu priestor na pýtanie sa a zodpovedanie základných otázok, ktoré vyplynuli z ich situácie po zistení straty sluchu u dieťaťa, alebo pri narušenej komunikačnej schopnosti.

Pre koho tu sme:

Kedy a kde sme:

Rodinné centrum pri MŠ drotárska d1

Za finančnú podporu rodinného centra ďakujeme Nadačnému fondu Telekom pri Nadácií Pontis.

Nadacia SLOVAK TELECOM Nadacia PONTIS