Topka-2017-2
Topka-2017-1
Topka-7
Topka-5
Topka-6
Topka-1
Topka-2
Topka-3
Topka-4
Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava

Termíny prázdnin

Prázdniny v šk. roku 2017/2018:

jesenné: 30. október - 31. október 2017

vianočné: 22. december 2017 – 5. január 2018

polročné: 2. február 2018 (piatok)

jarné: 5. marec – 9. marec 2018

veľkonočné: 30. marec - 6. apríl 2018

letné: 2. júl – 31. august 2018