Topka-2018-1
Topka-2018-2
Topka-2018-3
Topka-2018-4
Topka-2018-5
Topka-2018-6
Topka-2018-7
Topka-2018-8
Topka-2018-9
Topka-2018-10
Topka-2018-11
Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava

Rodinné centrum Drotárik

Rodinné centrum Drotárik - interiér

Rodinné centrum Drotárik je otvorené pre deti a ich rodičov.
Deti v ňom majú priestor spoznať starostlivosť špeciálnych pedagógov, prostredie predškolského vzdelávania a samozrejme – nové hračky a nových kamarátov :)
Rodičia v ňom nájdu priestor na pýtanie sa a zodpovedanie základných otázok, ktoré vyplynuli z ich situácie po zistení straty sluchu u dieťaťa, alebo pri narušenej komunikačnej schopnosti.

Pre koho tu sme:

Kedy a kde sme:

Rodinné centrum Drotárik

Za finančnú podporu rodinného centra ďakujeme Nadačnému fondu Telekom pri Nadácií Pontis.

Nadacia SLOVAK TELECOM Nadacia PONTIS