Topka-2018-1
Topka-2018-2
Topka-2018-3
Topka-2018-4
Topka-2018-5
Topka-2018-6
Topka-2018-7
Topka-2018-8
Topka-2018-9
Topka-2018-10
Topka-2018-11
Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava

Rodinné centrum Drotárik

Kto sme

Sme kolektív zamestnancov so skúsenosťami v oblasti predprimárneho vzdelávania, v oblasti logopedickej starostlivosti, v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva a poradenstva v oblasti ranej starostlivosti a včasnej intervencie.

Mgr. Gabika Černáková – špeciálny pedagóg, mobilný pedagóg
Mgr. Miroslava Pospíchalová – špeciálny pedagóg
PhDr. Magdaléna Romančíková, PhD. – špeciálny pedagóg, logopedická intervencia
Mgr. Veronika Matysová – psychológ
Mgr. Veronika Kristínová - liečebný pedagóg
RNDr. Jarmila Cifrová – špeciálny pedagóg, riaditeľka školy

Nezriedka sa k nám prídu zapojiť aj študenti a študentky z odborov špeciálna pedagogika, špeciálnopedagogické poradenstvo a logopédia.