Žiaci a klauni
Detská párty
Deti hrajú predstavenie
Svojka detí
V divadle
Detičky zo škôlky na predstavení
Krásna Zuzka sa bavý s deťmi
Predstavenie učiteľov deťom
Škôlkárske práce
Detský floorball
Topka-2018-11
Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava

Fond UŠKO n.f.

PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE S MATERSKOU ŠKOLOU PRE DETI A ŽIAKOV SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM INTERNÁTNEJ

Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava

IČO: 31745253
DIČ: 2021392912
IBAN: SK44 0200 0000 0011 9363 9154
BIC: SUBASKBX
mail: zsidrotarska@zsidrotarska.sk
č. tel.: 02/62801205

Tlačivo: Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

( Kliknutím SEM otvoríte tlačivo vo formáte .pdf )

 

Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili sumou 2 % dane z príjmu.

Ď A K U J E M E

 

Poďakovanie

Srdečná vďaka rodine Rosinovej za dar škole, ktorý urobil triedu ešte viac príjemnou

dar1 dar1


 

Poďakovanie

Radi by sme poďakovali nadácii Swiss Re za ich dar 3500 eur na rekonštrukciu triedy, ktorá je teraz inšpiráciou pre všetkých. Ďakujeme.

foto


 

Poďakovanie

Ďakujeme rodine Hyžákovej a firme FootWork za mikulášsky dar.

 


 

Poďakovanie

Ďakujeme sponzorovi, ktorý nám prispel sumou 14 858,-€ na výmenu starých, nefunkčných okien za nové plastové.

ĎAKUJEME

 


 

Ďakujeme rodine Varadinovej za vymaľovanie tried v MŠ.

  

Poďakovanie

rodine Pulmanovej, za finančnú čiastku ďeťom na Vianoce.

 

 

Ďakujeme

rodine Hyžákovej, ktorá darovala finančnú čiastku na vianočný večierok pre deti.

 

Vážená pani riaditeľka

Želáme Vám, Vaším kolegom i všetkým deťom všetko dobré, veľa zdravia, úspechov vo vašej namáhavej práci práci. Prijmite túto malú finančnú podporu od rodiny Bartákovej a použite ju prosím pri organizovaní MDD.

So želaním všetkého najlepšieho zostáva

rodina Bartáková

Ďakujeme rodine Pulmanovej,

ktorá darovalana finančnú čiastku k Vianociam pre deti.

Ďakujeme

Vážený rodičia,

anonymná rodina darovala škole finančné prostriedky a priala si ich rozdeliť rodičom detí, ktoré to potrebujú. Darovaná suma bola rovnakým dielom rozdelená 10 rodinám.

Ďakujeme

Rodina Hyžáková

S láskou darovala finančnú čiastku pre naše deti k Vianociam.

Ďakujeme

Lanovka:

Naše nové hracie kráľovstvo

 

ĎAKUJEME firme UNIPLAST, s.r.o.

ktorá darovala škole obalový materiál.

Ďakujeme p. Milanovi Stopkovi (obchodný zástupca spoločnosti AG Foods) za zapožičanie dvoch kusov víričov Cofrimell na Celoštátne športové hry sluchovo postihnutých žiakov, ktoré sa uskutočnili v dňoch: 08.-12.06.2011.

Ďakujeme

ĎAKUJEME rodine Kašarikovej

Ďakujeme rodine Kašarikovej, za darovanie vecného daru pre žiakov, pri organizovaní športových hier.

   Bratislava, 31. 05. 2011              

Vážená pani riaditeľka!

Príjmite túto finančnú podporu pre deti, ktorú prosíme použiť
pri organizovaní športových hier.
Pri Vašej práci želáme Vám i Vašim kolegom veľa úspechov.

   Pezinok, 23. 05. 2011               rodina Bartáková a Tichá

Finan4na podpora

Fond GSK podporil
800 €

19.ročník Celoslovenskej súťažnej prehliadky ZUČ 2011.
Autor projektu: Mgr. Juraj Čúzy

VUB

Projekt

schválený Nadáciou VÚB - 2 000 € .
FIT detského cvičebného centra v internáte.
Autorky projektu:
Mgr.Zuzana Juraneková
Mgr.Anna Hanulová

Celoslovenský festival Záujmovo umeleckej činnosti sluchovo postihnutých detí a mládeže


Ďakujeme Nadácii AK a JUDr. Martinovi Krivákovi za finančný dar  na nákup hračiek, športového materiálu, pomôcok na internát, ktoré dostanú deti pod Vianočný stromček.


DATALAN

V mene všetkých detí, ĎAKUJEM firme DATALAN, ktorá našim žiakom darovala notebuky.

. . . zväčši . . .


POĎAKOVANIE

Ďakujeme rodine Foltynovej za finančný príspevok na farby a maľovanie internátu.


POĎAKOVANIE

Ďakujeme rodine Vavrekovej za darovanie hračiek deťom pod vianočný stromček

POĎAKOVANIE

Ďakujeme rodine Horváthovej za finančný príspevok deťom na vianočné posedenie


Vážená pani riaditeľka,

Posielame Vám malý finančný príspevok pre deti Vašej školy. Vy už najlepšie viete, ako ich použiť. Želáme Vám, Vaším spolupracovníkom i všetkým deťom veľa zdravia, úspechov ale i trpezlivosti a lásky. ĎAKUJEME!

   Pezinok, 01. 06. 2010               rodina Bartáková


Úprimne Ďakujeme rodine Hyžákovej,
za poskytnutý finančný dar pre naše deti.


Ďakujeme rodine Palkechovej za sponzorský dar - darovanie GRILU pre naše sluchovo postihnuté deti.

V mene všetkých detí,
Ďakujeme !


Základná škola Gessayova č.2, 85166 Bratislava

náušnice

dovoľte mi, aby som sa Vám v mene našich sluchovo postihnutých detí poďakovala za finančnú zbierku, ktorá sa konala vo Vašej škole.

Dievčatá spolu s pani triednou učiteľkou zhotovili šperky, ktoré pred vianocami na vianočnom bazáre predali a výťažok z predaja darovali našej škole.

Prekvapilo nás, že máte také šikovné a uvedomelé žiačky, ktoré nemyslia len na seba, ale sa pozerajú veľkými očami okolo seba a vidia život aj postihnutých detí.

Mgr. Ľubica Jagrová

riaditeľka školy


Ďakujeme rodine p. Vavrekovej,

ktorá darovala pre naše detičky hračky.


Vážená pani riaditeľka,

Prijmite malú pozornosť na prilepšenie deťom k Mikulášu.

rodina Bartáková a Tichá

03. 12. 2009


Medzinárodný ženský klub v Bratislave:

Vážená pani riaditeľka,

na základe Vašej žiadosti a na návrh charitatívnej komisie IWCB sa predsedníctvo IWSB rozhodlo prispieť Vašej škole príspevkom v sume 4 149,24 € (125 000,- SK) na zakúpenie 5 počítačov na prípravu Vašich žiakov na vyučovanie. ...

S pozdravom,

Sabine Tulkens

Charity coordinator IWSB


Pani riaditeľka,

dovoľte, aby sme Vám venovali sponzorské 200 EUR na potreby Vašej školy ako vyjadrenie našej vďaky za prácu celého kolektívu.

Ďakujeme aj všetkým zamestnancom, ktorí sa starajú o chod školy.

S úctou              Hyžákovci


Vážená pani riaditeľka,

prijmite od nás malý finančný príspevok, ktorý prosíme použiť na zabezpečenie MDD. Ďakujeme.

Pezinok, 25. 5. 2009              rodina Bartáková

Ď A K U J E M E

Všetkým darcom úprimne ďakujeme.