Topka-2018-1
Topka-2018-2
Topka-2018-3
Topka-2018-4
Topka-2018-5
Topka-2018-6
Topka-2018-7
Topka-2018-8
Topka-2018-9
Topka-2018-10
Topka-2018-11
Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava

Aktuálny jedálny lístok:

Otvoriť . . .

 

Odhlasovanie stravy

Počas mesiaca sa dá strava odhlásiť len na celý deň.

Nie jednotlivé druhy stravy.

Zmeniť druhy stravy sa dá vždy len k 1. dňu v mesiaci.

(Napr.: ak Vaše dieťa má zápisným lístkom prihlásenú stravu na desiata + obed + olovrant a chcete olovrant odhlásiť môžete tak urobiť len k 1. dňu nového mesiaca na celý nasledujúci mesiac .)

Dôležité súbory na stiahnutie:

Odhlasovanie zo stravy:

Na tel. čísle: 02 / 62 801 201
SMS: 0911 / 650 930
mailom na: jedalen@zsidrotarska.sk

V deň, na ktorý chcete odhlásiť stravu možno tak urobiť do 8,00 hod.

Poplatky za stravu:

Dochádzajúci
Materská škola 1,54 € denne
Žiaci do 11 rokov 2,08 € denne
Žiaci nad 11 rokov 2,23 € denne
Žiaci 15 až 19 rokov 2,41 € denne

Internátne deti a žiaci
Materská škola 2,56 € denne
Žiaci do 11 rokov 3,46 € denne
Žiaci nad 11 rokov 3,72 € denne
Žiaci 15 až 19 rokov 4,03 € denne

Školská jedáleň ZSI 1

Zdravá výživa

 

Zásady zdravej výživy

Vplyv pohybu na zdravie

Školská jedáleň ZSI 3