Topka-2018-1
Topka-2018-2
Topka-2018-3
Topka-2018-4
Topka-2018-5
Topka-2018-6
Topka-2018-7
Topka-2018-8
Topka-2018-9
Topka-2018-10
Topka-2018-11
Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava

Kontakt:

  Adresa:

Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna,
Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava

 
  Telefón:

02 / 62 801 207 - riaditeľka školy

 
   

02 / 62 801 205 - tajomníčka školy

 
   

02 / 62 801 203 - hospodárka školy

 
   

02 / 62 801 198 - vrátnica

 
   

02 / 62 801 201, alebo 0911 650 930 - Odhlasovanie stravy

 
  Fax:

02 / 62 801 209

 
  IČO školy:

31746616

 
  E-mail:

zsidrotarska@zsidrotarska.sk

 
   

materska.skola@zsidrotarska.sk

 
   

internat@zsidrotarska.sk

 
       
  Riaditeľka školy:

RNDr. Jarmila Cifrová  

jarmila.cifrova@zsidrotarska.sk

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ:

Mgr. Silvia Neuvirthová 

silvia.neuvirthova@zsidrotarska.sk

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ:

Mgr. Veronika Kristínová

veronika.kristinova@zsidrotarska.sk

  Tajomníčka:

Ing. Mária Mačasová

tajomnicka@zsidrotarska.sk

  Psychológ:

Mgr. Veronika Matysová

psycholog@zsidrotarska.sk

  Vedúci VMV:

Mgr. Marek Beliansky

marek.beliansky@zsidrotarska.sk

  Vedúca ŠJ:

Barbora Novotná

jedalen@zsidrotarska.sk

  Hospodárka školy:

Mgr. Darina Štefanovičová 

darina.stefanovicova@zsidrotarska.sk

  Zdravotná sestra:

Anna Bognárová  

anna.bognarova@zsidrotarska.sk

  Výchovný poradca:

Mgr. Monika Homolová

monika.homolova@zsidrotarska.sk

Konzultačné hodiny: STREDA 13,00 -15,00 (Potrebné dopredu sa ohlásiť!)


Zoznam učiteľov a vychovávateľov


Zobraziť ZSIDROTARSKA na väčšej mape