Topka-2018-1
Topka-2018-2
Topka-2018-3
Topka-2018-4
Topka-2018-5
Topka-2018-6
Topka-2018-7
Topka-2018-8
Topka-2018-9
Topka-2018-10
Topka-2018-11
Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava

Poplatky

Vážení rodičia,
v zmysle zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) je stanovená výška poplatku za internát, ŠKD a MŠ podľa aktuálneho životného minima na nezaopatrené dieťa nasledovne:
• poplatok za internát do výšky 45 % teda do 42,12 €
• poplatok za ŠKD do výšky 7,5 % teda do 7,02 €
• poplatok za MŠ do výšky 15 % teda do 14,04 €

Riaditeľstvom školy boli poplatky na tento školský rok stanovené takto:
• Internát 15,00 €
• ŠKD 5,00 €
• Materská škola 10,00 €

Pri druhom súrodencovi sa poplatky krátia o polovicu, pri treťom sa poplatok neplatí.
Rodičom v hmotnej núdzi a na úrovni životného minima sa poplatky odpúšťajú.
V MŠ neplatia deti v predškolskej triede.

Poplatky za stravu:
Dochádzajúci
Materská škola 1,54 € denne
Žiaci do 11 rokov 2,08 € denne
Žiaci nad 11 rokov 2,23 € denne
Žiaci 15 až 19 rokov 2,41 € denne

Internátne deti a žiaci
Materská škola 2,56 € denne
Žiaci do 11 rokov 3,46 € denne
Žiaci nad 11 rokov 3,72 € denne
Žiaci 15 až 19 rokov 4,03 € denne
Žiaci základnej školy a predškoláci materskej školy budú mať zo stravného odpočítanú sumu 1,20 € na deň (obedy zadarmo).