Žiaci a klauni
Detská párty
Deti hrajú predstavenie
Svojka detí
V divadle
Detičky zo škôlky na predstavení
Krásna Zuzka sa bavý s deťmi
Predstavenie učiteľov deťom
Škôlkárske práce
Detský floorball
Topka-2018-11
Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava

Poplatky

Vážení rodičia,
Vážení rodičia,
v zmysle zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) je stanovená výška poplatku za internát, ŠKD a MŠ podľa aktuálneho životného minima na nezaopatrené dieťa nasledovne:
• poplatok za internát do výšky 45 % teda do 48,16 €
• poplatok za ŠKD do výšky 7,5 % teda do 87,03 €
• poplatok za MŠ do výšky 15 % teda do 16,05 €


Riaditeľstvom školy boli poplatky na tento školský rok stanovené takto:
• Internát 15,00 €
• ŠKD 5,00 €
• Materská škola 10,00 €

Pri druhom súrodencovi sa poplatky krátia o polovicu, pri treťom sa poplatok neplatí.
Rodičom v hmotnej núdzi a na úrovni životného minima sa poplatky odpúšťajú.
V MŠ neplatia deti v predškolskej triede.

Poplatky za stravu:

Dochádzajúci
Materská škola 2,30 € denne
Žiaci do 11 rokov 3,30 € denne
Žiaci nad 11 rokov 3,60 € denne
Žiaci 15 až 19 rokov 3,90 € denne

Internátne deti a žiaci
Materská škola 3,06 € denne
Žiaci do 11 rokov 5,30 € denne
Žiaci nad 11 rokov 5,75 € denne
Žiaci 15 až 19 rokov 6,20 € denne

Dotácia na stravu na jeden obed je 1,40 €, 2,10 €, 2,30 € a 2,30 € podľa kategórií vyššie.