Žiaci a klauni
Detská párty
Deti hrajú predstavenie
Svojka detí
V divadle
Detičky zo škôlky na predstavení
Krásna Zuzka sa bavý s deťmi
Predstavenie učiteľov deťom
Škôlkárske práce
Detský floorball
Topka-2018-11
Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava

Rada školy

ČLENOVIA RADY ŠKOLY PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE S MATERSKOU ŠKOLOU PRE DETI A ŽIAKOV SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM INTERNÁTNEJ
DROTÁRSKA CESTA 48, 811 04 BRATISLAVA

P.č. / MENO A PRIEZVISKO / DELEGOVANÝ ZA
1. / Mgr. Ildikó Hejčíková, PhD. / ZRIAĎOVATEĽA
2. / Mgr. Daniela Glaczynská / ZRIAĎOVATEĽA
3. / Mgr. Jana Gembalová / PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
4. / Mgr. Lenka Kotúľová / PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
5. / Mgr. Darina Štefanovičová / NEPEDAGOG. ZAMESTNANCOV
6. / Monika Hudecová / RODIČOV
7. / Mgr. Milena Fabšičová / RODIČOV
8. / Darina Ostružiarová / RODIČOV
9. / Martin Tretiak / RODIČOV

 

VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2018

PLÁN ZASADNUTÍ NA ROK 2021

SPRÁVA Z VOLIEB členov Rady školy pri Základnej škole s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátnej Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava na obdobie rokov 2020 - 2024