Topka-2018-1
Topka-2018-2
Topka-2018-3
Topka-2018-4
Topka-2018-5
Topka-2018-6
Topka-2018-7
Topka-2018-8
Topka-2018-9
Topka-2018-10
Topka-2018-11
Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava

Rada školy

ČLENOVIA RADY ŠKOLY PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE S MATERSKOU ŠKOLOU PRE DETI A ŽIAKOV SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM INTERNÁTNEJ
DROTÁRSKA CESTA 48, 811 04 BRATISLAVA

P.č. / MENO A PRIEZVISKO / DELEGOVANÝ ZA / FUNKCIA V RŠ
1. / Mgr. Ildikó Hejčíková, PhD. / ZRIAĎOVATEĽA / člen
2. / Mgr. Daniela Glaczynská / ZRIAĎOVATEĽA / člen
3. / Mgr. Monika Homolová / PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV / predseda
4. / Katarína Foltýnová / RODIČOV / člen
5. / PaedDr. Anna Mazúrová / ZRIAĎOVATEĽA / člen
6. / Mgr. Darina Štefanovičová / NEPEDAGOG. ZAMESTNANCOV / člen
7. / Mgr. Anna Mjartanová / PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV / člen
8. / Monika Hudecová / RODIČOV / člen
9. / Mgr. Daniela Rosinová / RODIČOV / člen
10. / Milena Fabšičová / RODIČOV / podpredseda

 

VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2018

PLÁN ZASADNUTÍ NA ROK 2019

SPRÁVA Z VOLIEB členov Rady školy pri Základnej škole s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátnej Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava na obdobie rokov 2016 - 2020