Žiaci a klauni
Detská párty
Deti hrajú predstavenie
Svojka detí
V divadle
Detičky zo škôlky na predstavení
Krásna Zuzka sa bavý s deťmi
Predstavenie učiteľov deťom
Škôlkárske práce
Detský floorball
Topka-2018-11
Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava

Rada školy

ČLENOVIA RADY ŠKOLY PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE S MATERSKOU ŠKOLOU PRE DETI A ŽIAKOV SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM INTERNÁTNEJ
DROTÁRSKA CESTA 48, 811 04 BRATISLAVA

P.č. / MENO A PRIEZVISKO / DELEGOVANÝ ZA
1. / Ing. Martina Búčiová / ZRIAĎOVATEĽA
2. / Ing. Dagmar Gajarská / ZRIAĎOVATEĽA
3. / Mgr. Anna Valentová / ZRIAĎOVATEĽA
4. / Mgr. Daniela Glaczynská / ZRIAĎOVATEĽA
5. / Mgr. Jana Gembalová / PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
6. / Mgr. Lenka Kotúľová / PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
7. / Mgr. Darina Štefanovičová / NEPEDAGOG. ZAMESTNANCOV
8. / Monika Hudecová / RODIČOV
9. / Mgr. Milena Fabšičová / RODIČOV
10. / Darina Ostružiarová / RODIČOV
11. / Martin Tretiak / RODIČOV

 

Dokumenty na stiahnutie

PLÁN ZASADNUTÍ NA ROK 2023 (formát súboru: PDF)

VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2022 (formát súboru: PDF)

PLÁN ZASADNUTÍ NA ROK 2021 (formát súboru: PDF)

VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2018 (formát súboru: PDF)

SPRÁVA Z VOLIEB členov Rady školy pri Základnej škole s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátnej Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava na obdobie rokov 2020 - 2024 (formát súboru: PDF)