Topka-2018-1
Topka-2018-2
Topka-2018-3
Topka-2018-4
Topka-2018-5
Topka-2018-6
Topka-2018-7
Topka-2018-8
Topka-2018-9
Topka-2018-10
Topka-2018-11
Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava

ÚVOD :

 

    Materská škola je súčasť základnej školy pre deti so sluchovým postihnutím. Nachádza sa v príjemnom prostredí , v susedstve Horského parku, Hradu a Slavína. Vďaka tomu môžu deti svet spoznávať zážitkovými formami naozaj zblízka. O deti sa s láskou starajú odborníci, špeciálni pedagógovia – surdopédi, vďaka ktorým sa deti učia komunikovať, tvoriť a orientovať sa v spoločnosti a vo svete.  

 


Zobraziť ZSIDROTARSKA na väčšej mape

 

Veríme, že Vy a Vaše dieťa sa budete cítiť u nás príjemne a podnetne
a tak každý svojim snažením prispejeme k rozvíjaniu vzdelanostnej a citovej úrovne Vášho dieťaťa.