Topka-2018-1
Topka-2018-2
Topka-2018-3
Topka-2018-4
Topka-2018-5
Topka-2018-6
Topka-2018-7
Topka-2018-8
Topka-2018-9
Topka-2018-10
Topka-2018-11
Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava

Kto sa o nás stará:

Trieda "Surikaty": Mirka Jarošová
Trieda "Motýliky": Evka Jurdíková
Trieda "Včielky": Anička Mjartanová
Trieda "Lienky": Gabika Černáková, Miška Dutková
Trieda "Slniečka": Lenka Kotúľová

Logopedická intervencia: PhDr. Magdaléna Romančíková, PhD.

Kontakt na pedagógov nájdete tu