Žiaci a klauni
Detská párty
Deti hrajú predstavenie
Svojka detí
V divadle
Detičky zo škôlky na predstavení
Krásna Zuzka sa bavý s deťmi
Predstavenie učiteľov deťom
Škôlkárske práce
Detský floorball
Topka-2018-11
Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava
 

Spoznávame svet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Február

Ja a moje telo.

Starostlivosť o telo – hygiena, psychohygiena.

Starostlivosť o zdravie – u lekára.

Od bylinky k lieku – liečivé rastliny.

 

 

Naspäť

 

 

facebook

Youtube

Youtube

2%

Hand and Vioce